Registrace

Registrace nového uživatele

Zadáním Vašeho IČ do přihlašovacího jména ověříte, zda jste v systému registrováni. Pokud nejste registrováni vyplňte prosím registrační údaje a zadejte svoje heslo.

Pokud systém zjistí, že na Vámi zadané IČ již registrace existuje a Vy neznáte heslo kontaktujte nás prosím. Kontakt

Po odeslání registračních údajů se dostanete na stránku „Váš účet“, kde znovu uvidíte to co jste zapsali. Budete již moci případně objednávat zboží.

Registrace