Údržba skartovačky

Nejčastější doporučení odborného servisu:

felsh62mc
  • Včasné vyprázdnění odpadního koše.

Přestože většina skartovačů automaticky odstaví chod při přeplnění koše může se přihodit, že odpad je vtažen zpět z přeplněného koše na skartovací válce a ty se následně zahltí. Jejich čištění je pak větší problém. Některé skartovače mají pro rychlou kontrolu zaplnění koše průzor.

felshoil350
  • Mažte skartovací válce olejem.

Olej usnadní jejich chod, zvýší skartovací kapacitu. Olej uvolňuje mikročástice papíru z povrchu. Můžete nakapat olej přímo na skartovací válce anebo použít „pro Váš oděv bezpečnou aplikaci“ mazání použitím zapouzdřeného olejového papíru.

repebaoilsheet

Olej je uzavřen v papírové kapse, dostane se ven až při skartování. Nehrozí tak riziko znečištění oděvu obsluhy při neopatrné manipulaci.

  • Nevhodné předměty pro skartaci.

Zamezte vniknutí polyetylénových obalů dokumentů, nebo tvrdých materiálů na skartovací válce. Může dojít k nevratnému mechanickému poškožení.

  • Nepřetěžujte skartovač.

Přes všemožné tepelné ochrany motoru ve stroji jej nepřetěžujte skartací na maximální kapacitu. Při skartaci menšího počtu listů současně stroj rozřeže papír rychleji.