Obchodní podmínky | Skart.cz
0

OBLÍBENÉ PRODUKTY

0
Porovnat
MŮJ KOŠÍK: 0,00
Do dopravy zdarma zbývá 1 210

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu, provozovaném na internetové adrese https://www.skart.cz/ .

Uzavřené kupní smlouvy budou uloženy a k dispozici[1] na uživatelských účtech kupujících, pokud si je kupující založí. Kupní smlouvy jsou uzavírány v jazyce českém[2]. Před podáním objednávky bude kupujícímu umožněno zkontrolovat a opravovat vstupní údaje, které do objednávky vkládá.[3]

Smluvní strany

Prodávajícím je obchodní společnost PALA, s.r.o., Vintrovna 199/9, 664 41 Popůvky, IČ: 44041683, DIČ: CZ44041683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3922.

Kupujícím může být:

 • podnikatel – za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku anebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.[4] Zápisem IČ, případně DIČ, se kupující označuje za podnikatele. Prodávající neumožňuje příjem objednávek od podnikatelů z jiných členských států EU, pokud nejsou plátci daně z přidané hodnoty pro státy EU. Tuto skutečnost si prodávající ověřuje na stránkách http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
 • spotřebitel – spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání[5]. Pokud kupující fyzická osoba neuvede do objednávky své IČ, považuje se za spotřebitele. Zpětně tato skutečnost nebude prodávajícím měněna. Prodávající neumožňuje příjem objednávek od spotřebitelů mimo území České republiky.

Výhody založení uživatelského účtu

Kupující může uzavřít objednávku, aniž by se registroval. Přesto prodávající dává ke zvážení, zda by nebylo vhodné registrovat se, neboť uživatelský účet mu nabízí tyto výhody:

 • nastavení dodacích adres
 • možnost sledování historie obchodních případů
 • stahování daňových dokladů
 • možnost si sjednat individuální dodací podmínky

Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

Při objednávání zboží postupuje kupující následovně:

 1. Vybrané zboží vloží kupující do nákupního košíku.
 2. Vyplní své osobní údaje a dodací adresu podle formuláře.
 3. Zvolí způsob úhrady a dodání.
 4. Před potvrzením závazné objednávky zkontroluje, případně změní již vyplněné údaje.
 5. Odešle závaznou objednávku.

Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající doručí kupujícímu na jeho e-mail potvrzení o přijetí objednávky. Tím je splněna povinnost prodávajícího poskytnout potvrzení o uzavřené smlouvě.

Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout a může ji zrušit nebo změnit její část. V případě, že kupující zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet bez zbytečného prodlení a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Kupující si hradí sám náklady na internetové připojení, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.[6] 

Kupní cena, platební podmínky, dodací podmínky

Kupní ceny zboží jsou uváděny bez DPH a s DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny uvedené na webových stránkách bez předchozího zveřejnění o změnách.

Kupující uhradí prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží. Přepravní společnost si zvolí kupující se seznamu, který je mu dán při uzavírání objednávky. Zboží se dodává v nejbližším možném termínu.

Daňové doklady jsou odesílány automaticky na e-mailové adresy uvedené v objednávkách.

Převzetí zásilky kupujícím

Při přebírání zásilky je kupující povinen provést kontrolu, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady, odpovídá kupující za to, aby tato skutečnost byla oznámena písemně v okamžiku doručení zápisem do přepravního listu a následným nahlášením prodávajícímu. U poškozené zásilky kupující uchová kompletní obal pro úplnou evidenci škody přepravcem. Pokud nebude proveden zápis do přepravního listu, nebude kupujícímu uznán nárok na reklamaci a případnou náhradu škody.

Kupující je povinen zajistit oznámení skrytého poškození zásilky přepravní společnosti a zároveň prodávajícímu bez odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. 

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí zboží[7], s výjimkou případů uvedených v §1837 Občanského zákoníku v platném znění. Zejména se jedná o [8]

 • o dodávku zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo jeho osobu,
 • o opravu nebo údržbu provedené v místě určené spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Odstoupení od smlouvy oznámí spotřebitel kupujícímu vyplněním vzorového formuláře. Spotřebiteli bude jeho přijetí potvrzeno bez zbytečného odkladu.[10] Spotřebitel má povinnost zaslat nebo předat zboží, od jehož koupě odstoupil, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů[11] ode dne oznámení o odstoupení. V případu pochybností bude prodávající vyžadovat prokázání, že spotřebitel odeslal zboží zpět. Prodávající vrátí peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14[12] dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy bankovním převodem na účet spotřebitele, který uvede ve formuláři.

V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit zboží na své náklady. Prodávající vrátí peněžní prostředky bez zbytečného odkladu poté, co se mu zboží vrátí v pořádku a v původních obalech zpět na adresu jeho sídla.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze [13] za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku jeho nakládání s tímto zboží jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.[14] Kupující má pak právo vrátit jen poměrnou část peněžních prostředků.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Má-li kupující v postavení spotřebitele za to, že došlo k porušení jeho zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo[15] se obrátit se svou stížností na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelským sporů, kterým je Česká obchodní inspekce[16], se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Dotazníky spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


[1] §1826 odst.1 písm.a OZ

[2] §1826 odst.1 písm.b OZ

[3] §1826 odst.3 OZ

[4] §421 OZ

[5] §2 odst.1 Zákona o ochraně spotřebitele

[6] §3 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele

[7] §1829 odst. 1 písm. a OZ

[8] §1837 OZ

[9] §1830 OZ

[10] §1830 OZ

[11] §1831 OZ

[12] §1832 odst. 1

[13] §1833 OZ

[14] §1833 OZ

[15] §20d zákona o ochraně spotřebitele

[16] §20e zákona o ochraně spotřebitele© 2024 PALA, s. r. o. | Všechna práva vyhrazena 

Programia - internetové obchody